• Gelukkige medewerkers
  • Swinging happy company

Happy Company!

Op weg naar een ‘swingende’ gelukkige organisatie waar gewerkt wordt vanuit passie en kracht!

Als onderzoek uitwijst dat gelukkige organisaties succesvoller zijn, waarom doen we er dan zo weinig aan?

Gelukkige organisatieeen brandend verlangen

Wat maakt een organisatie gelukkig ? Aantal klanten, aantal clicks, de beurskoers, NPS, CES; allemaal helder in cijfertjes uit te drukken succesvariabelen. Rationeel en kwantificeerbaar. Maar hoe meet je geluk? Geluk is een gevoel. Is het uit te drukken in stellingen? Te meten met grafieken? Kun je er rechtstreeks naar vragen? In hoeverre kunnen mensen hun eigen geluk eigenlijk beoordelen? Er zijn niet zoveel meetinstrumenten die claimen geluk te meten.

Happiness als KPIHoe meten we geluk?

Stel, je weet hoe gelukkig je organisatie is. Stel dat je zelfs weet op welke dimensies het geluk hoog en laag is. Hoe stimuleer je dan een gelukkige cultuur? Moeilijker nog, hoe transformeer je van een ongelukkige naar een gelukkige organisatie? Is daar één strategie voor?  Zijn merken dan nog onderscheidend? En hebben we in gelukkige organisaties nog wel merkpositioneringen nodig? Dan gaan werknemers toch gewoon uit zichzelf de juiste dingen doen? Maar hoe?

Cultuur & brandingHoe creeren we een gelukkige cultuur ?

Het geluk van een organisatie zit ‘m in het geluk van de individuen die het collectief vormen. Wie is verantwoordelijk voor het welzijn van al die mensen? HR? Die zijn van het menselijk potentieel. Of brand management? De mensen zijn immers het merk. Als het geluk van de organisatie de sleutel is tot succes, is het dan niet de CEO? Maar die kijkt wel uit. Hij wordt afgerekend op aandeelhouderswaarde.

Wie is de eigenaar van geluk in de organisatie?De CEO? Maar die kijkt wel uit. Hij wordt afgerekend op aandeelhouderswaarde.

Route naar een gelukkige TOPorganisatie

Vervolg het event met een Happiness Organisatie Route op maat..

Happy Company!
Analyse passie en kracht
Performance Masterclass
Plan van Aanpak
Implementeren
Nascholing
Evaluatie
Successen
S-coaching
Samenwerking

Stuur ons een mail bij interesse of vragen

Facebook IconYouTube IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina