De Ondernemingsraad maakt WERK van GELUK!

 • De Ondernemingsraad

  maakt WERK van GELUK

  Ontwerp je werkgeluk!

De Ondernemingsraad maakt WERK van GELUK!

Tweedaagse training voor de OR met als doel het vormgeven van een programma om werkgeluk te verhogen  van de medewerkers en management.

De OR maakt WERK van GELUK!

Wat is werkgeluk? Waarom is dat zo belangrijk en hoe kun je dat vergroten? En… wat heeft de OR met werkgeluk? De OR heeft een plaats in de organisatie die nog wel eens lastig lijkt met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Ben je er voor de medewerkers en je collega’s? Of ben je er voor de directie? Wat is de beste strategie?

Een gemeenschappelijk belang waar het hele bedrijf voordeel bij heeft is een ‘Happy Culture’. Gelukkige medewerkers presteren beter, zorgen voor meer klantgeluk en de sfeer op het werk is beter. Het verhogen van WERKGELUK staat daarom steeds vaker als nummer 1  op de agenda van de OR! Voor gelukkige medewerkers én een gelukkige directie.

Maak hét verschil als OR en start met werkgeluk!

Jij als ondernemingsraad wil een programma vormgeven om geluk te verhogen bij de medewerkers. Het doel is dat management en ondernemingsraad samen een nieuw kader creëren en geluk op het werk leren vergroten én vasthouden.  Om meer gevoel en kennis te krijgen van ‘geluk op het werk’ biedt Happy Business Academy  ondernemingsraden een tweedaagse introductietraining. Het resultaat is dat alle OR-leden Partners-in-Happiness zijn na het volgen van deze training. De Ondernemingsraad maakt WERK van GELUK!

Deze training inspireert en activeert de OR om juist dát te doen wat nodig is om werkgeluk verhogen planmatig te realiseren.

‘De OR maakt WERK van GELUK’  laat jou als OR-lid meedenken over strategie en context en de voordelen van een Happy Culture met meer werkgeluk te ontdekken.

Samen met de OR op weg naar een gelukkige en succesvolle organisatie!

Zie ook de klantcase van de OR van de Gemeente Papendrecht met de tweedaagse training ‘De OR maakt werk van geluk!’

De ondernemingsraad Papendrecht gaat voor gelukkig werken

De ondernemingsraad Papendrecht gaat voor gelukkig werken en gelukkige burgers


Spreker/Chief Happiness Officer Bertine Blom

Spreker/Chief Happiness Officer Bertine Blom. Expertise: Werkgeluk, Klantgeluk, Geluk in Onderwijs, Positief Leiderschap in High Performance Organisaties

UNIEK AANBOD SPECIAAL VOOR OR-LEDEN:

Na deze twee dagen kunnen OR-leden instappen in de Opleiding werkgelukdeskundige (=beroep van de toekomst!) en deze versneld doorlopen tegen gereduceerd tarief.

Programma

 • Dag 1a: ‘Gelukkig werken met passie en plezier’

  • Waarom is geluk op het werk zo belangrijk?
  • Wat is geluk op het werk?
  • Hoe kunnen we werkgeluk meetbaar vergroten?
 • Dag 1b: ‘Inzicht in teamkracht en geluk van de OR

  Hoe kunnen we elkaar versterken vanuit individuele kracht en effectiever samenwerken?

 • Red carpet filosofie met de pijlers voor werkgeluk
 • Inspiratie en motivatie door voorbeelden van andere organisaties
 • Inzicht in veranderpotentieel geluk en kracht per medewerker
 • In teamverband de dialoog aangaan en successen boeken
 • Focus op eigen OR- rollen en trots op jouw organisatie
 • Dag 2: Ontwerp Programma ‘Gelukkig werken met passie en op je kracht’ voor alle teams in de organisatie

         De tweede dag:

De 10 stappenvan de Employee Experience Journey

De Verbeterroute ‘Happiness (be)for(e) Succes’ als beste Employee Experience Journey

 • Happy Vision
 • Analyse huidige situatie
 • Performance bepalen en prioriteiten stellen
 • Programma ontwerpen en Planning
 • Implementatie programma en PI’s
 • Nazorg en nascholing
 • Evaluatie
 • Successen vieren
 • Samenwerking met geluk met afdelingen intern
 • Samenwerking met geluk  met organisaties extern

Tijdens deze dag worden steeds praktijkcases, ‘best ideas’ van werkgeluk en sturen op geluk van andere organsiaties ingebracht door Happy Business Academy

 • Certificering en afsluiting
  • Uitdelen van de certificaten aan de OR-leden als Partners-in-Happiness
  • Afsluiting met Happy drinks & food, energizer en muziek

UNIEK AANBOD SPECIAAL VOOR OR-LEDEN:

Na deze twee dagen kunnen OR-leden instappen in de Opleiding werkgelukdeskundige (=beroep van de toekomst!) en deze versneld doorlopen tegen gereduceerd tarief.

TijdenProgramma
09.00 uurInloop
09.30 uurIntroductie en start training
11.00 uurPauze
12.30 Happy Lunch
1330 uurStart middagdeel
1500Pauze
17.00Einde trainingsdag
17.00 – 17.30 uurAfsluiting met certificering en Happy Drinks

Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft.​ Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel verschillende antwoorden je krijgt als je vraagt aan een (management)team: ‘wat is jullie doel?’

Motiverende doelstellingenEen goed doel is uitdagend en werkbaar

Bouwen aan relaties en het zorgdragen voor de helderheid en vertrouwen. Inzicht in elkaars verschillen en waarderen van talenten.

Open communicatieEerlijke feedback durven geven aan elkaar

Teams vieren hun successen vaak niet. Niet alleen en al helemaal niet samen met hun medewerkers. Jammer. Want juist door te focussen op wat goed gaat en nog beter kan, ontwikkel je jezelf en je bedrijf

Succes vierenTrots zijn op de (team)prestaties

Stuur ons een mail bij interesse of vragen

Facebook IconYouTube IconTwitter IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina