• werkgeluk en klantgeluk
 • Inzicht in herkennen en bewust ombuigen van klantgedrag

Dolgelukkige klanten

Dolgelukkige klanten die ambassadeur voor het leven zijn! Een seminar vol geluksexplosies!

Verliefd op mijn klanten

Hoe zorg ik voor een optimale klik met mijn (potentiële) klanten voor liefde op het 1e gezicht?

Inzicht in en herkennen van klantgedrag

Zoveel klanten, zoveel verschillen. Iedereen weet dit, maar als mens zijn wij geneigd om onze (potentiële) klanten vanuit onze eigen perceptie te bekijken en te benaderen. Onze relaties  gaan wij dan ook het liefst aan met mensen waarmee we gemakkelijk in contact komen. Helaas heb je goede klanten niet altijd voor het uitzoeken. In het seminar “Verliefd op mijn klanten’ is het dan ook de uitdaging om jou inzicht te laten krijgen in verschillende vormen van klantgedrag en te laten ontdekken hoe je gebruik kan maken van inzicht in gedrag, inspelen op verschillen in behoefte, om zo meer uit je klantrelatie te halen en te houden.

Welk type klant herken jij?

De klant die je steeds een kritische email stuurt met steeds weer een andere vraag in plaats van even de telefoon te pakken. De klant die het gevecht steeds aangaat door altijd weer te confronteren. De klant die je geduld elke keer maar weer op de proef stelt en je niet laat uitpraten.. De klant die maar blijft praten over ‘gezellige’ privé bijzaken die er niet toe doen in jouw ogen… De klant die denkt.. denkt.. denkt.. en niet doet… Kortom: ‘moeilijke’ (potentiële) klanten waar het minder mee klikt. Herken jij deze situatie?

Iedereen die in zijn werk met klanten te maken krijgt, komt ze tegen; de moeilijke klant. Vaak een uitdaging om mee om te gaan en je favoriete klant zal het nooit worden. Ze vergen het uiterste van jou en je kostbare tijd en het lijkt of je ze niet kan krijgen in de richting waarvan jij denkt dat goed is. Helaas horen moeilijke klanten nu eenmaal bij je werk. Dit houdt echter niet in dat je hier niet mee om kunt leren gaan.

Dit seminar gaat over inzicht in klantgedrag en beter inspelen en overtuigen van moeilijke klanten. Aan de hand van jouw persoonlijke gedragsanalyse onderzoeken we samen waarom jij dit gedrag als moeilijk ervaart en wat jij hieraan kunt doen. Hoe kan je een moeilijke klant ombuigen naar een klant waarmee jij prettig kan omgaan en… wellicht een nieuwe liefde voor in de toekomst.

Dit seminar geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Inzicht in jezelf en jouw behoefte in de klantrelatie.
  • Inzicht in vijf typen klantgedrag
  • Inzicht in het lastige gedrag van jouw klant.
  • (H)erkennen van de behoefte van de diverse typen klant.
  • Leren ombuigen van “lastig gedrag” naar plezierig samenwerken
  • Overtuigingstechnieken verbaal en non-verbaal voor een renderende klantrelatie

Uw gedrag bepaalt hét verschil

Na dit seminar heb je voor jezelf inzichtelijk gemaakt waar jouw sterke punten en valkuilen liggen in de relatie met jouw klant. Tevens kun je snel de behoefte van jouw klant herkennen op zowel kenmerken van verbaal als non-verbaal gedrag. Daarnaast heb je geleerd hoe je je gedrag snel kunt afstemmen op de behoefte van jouw klant, om op die manier het lastige gedrag te kunnen ombuigen. Je gaat naar huis met meer inzicht en overtuigingstechnieken, een volledige profielanalyse van jezelf en de wijze  waarop je werkt en een stappenplan voor een snelle match met de (potentiële) klant.

Dit seminar geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Inzicht in jezelf en jouw behoefte in de klantrelatie.
 • Inzicht in vijf typen klantgedrag
 • Inzicht in het lastige gedrag van jouw klant.
 • (H)erkennen van de behoefte van de diverse typen klant.
 • Leren ombuigen van “lastig gedrag” naar plezierig samenwerken
 • Overtuigingstechnieken verbaal en non-verbaal voor een renderende klantrelatie
 • Uw gedrag bepaalt hét verschil
 • Details
 • Datum:
 Zie agenda
 • Deelnemers:
 Iedereen die in zijn werk met (interne) klanten te maken heeft
 • Locatie: Zie agenda
 • Dit seminar kan georganiseerd worden voor een maatwerkoplossing

Inzicht in drie typen klanten en drie benaderingsmethodieken. Pas op: een klantkarakter of eigenschap hoeft niet alleen in één van de genoemde eigenschappen te zitten, sterker nog, veelal is het een combinatie van twee aspecten waarbij er één van de twee enigszins dominant is.

 

KlanttypeWelke type heb ik tegenover mij?

Het type dat snel van z’n voetstuk is. Kent hoge hoogtes en diepe dalen. Snel enthousiast en nog sneller teleurgesteld. Z’n eigenlijke mening is niet eenvoudig te polsen en dannog erg wispelturig. Klant is, in eerste instantie, erg gericht op een goede persoonlijke relatie, en pas dan in enig product. Goede partij om via aan lunch zaken mee te doen. Hecht veel waarde aan begrip voor zijn situatie. Lastig om aan te sturen middels een verkoopgesprek. Lang van stof. Eenmaal een goede relatie, dan trouw .

De emotionele klantPersoonlijke benadering

Van nature een ‘grijze muis’ dan wel terughoudend persoon in zijn doen en laten. Wil liever niet op de voorgrond en heeft geen trek in ‘intelligente’ verkoopgesprekken. Doet liever zaken vanachter de telefoon. Kost minder tijd en is minder omslachtig, vaak. Is in een verkoopgesprek erg lastig enthousiast te krijgen en deze klant heeft een zeer beperkt visueel voorstellingsvermogen. Gebruikt weinig woorden en is niet in voor relatiegerichte activiteiten.

De terughoudende klantWelke benaderingswijze past ?

Dit type is dominant ingesteld. Prefereert invloed boven alles en is veelal direct to-the-point. Vindt het belangrijk zaken te doen met anderen die ‘goed’ zijn. Heb je invloed in de in de markt, kennis van het product en de collega aanbieders, je status ten opzichte van je jouw concurrenten. Gaat veel meer af op bewezen, aantoonbare eigenschappen en kenmerken dan op minder grijpbare randaspecten, zoals services, loyaliteit en dienstbaarheid. Denkt erg rechtlijnig en is ‘confronterend’ in zijn benadering. Eerlijk!

Overheersende klantWelke benaderingswijze?

Stuur ons een bericht bij interesse of vragen

Facebook IconYouTube IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina