Post-HBO Opleiding tot werkgelukdeskundige

 • Opleiding Werkgelukdeskundige

  Boek nu de opleiding en start voorjaar 2022!

  Excelleren met werkgeluk

Opleiding tot werkgelukdeskundige

Hét beroep van de toekomst volgens de Nationale Beroepengids

Maak hét verschil in jouw organisatie als werkgelukdeskundige en een start een verandering voor een ‘Happy Culture’  in jouw team en afdeling of begeleid de route als werkgelukdeskundige met alle teams voor een gelukkige en succesvolle organisatie! Boek hier de opleiding

Opleiding tot werkgelukdeskundige

Een WERKGELUKDESKUNDIGE helpt bedrijven en de mensen die er werken om het werkgeluk te vergroten. De werkgelukdeskundige doet dit vanuit de visie dat gelukkige mensen productiever en creatiever zijn, daarnaast betere service verlenen. De werkgelukdeskundige doet dit onder andere door het geven van workshops en (team-)coaching gericht op persoonlijk leiderschap en het geven van inspiratiesessies. Daarnaast deelt de werkgelukdeskundige kennis en inzichten over gelukkig werken (de Nationale Beroepengids). Een vervolg op deze opleiding is de opleiding van een jaar tot Chief Happiness Officer (zie voor kennismaking CHO-in-1-dag).

Iedereen begrijpt dat mensen alleen goed kunnen functioneren als ze goed in hun vel zitten. Als we inzicht hebben in wat onze passie en talenten zijn én werk doen wat daarbij aansluit gaan onze prestaties omhoog. De meeste mensen willen iets bereiken in hun werk. Maar bovenal ‘gelukkig zijn’. De meeste uren van je leven breng je vaak door op je werk. Maar hoe komt het dan toch dat de meeste medewerkers zo ongelukkig zijn op het werken en organisaties het lastig vinden werkgeluk te vergroten en dit concreet te implementeren?
De werkgelukdeskundige is een expert op het gebied van werkgeluk verhogen en de meetbare successen ervan te vieren.

Deze opleiding inspireert en activeert mensen en organisatie om juist dát te doen wat nodig is om werkgeluk te verhogen en de bijbehorende concrete plannen te realiseren. Context en gedrag is daarbij dé succesfactor om de gelukskracht in de organisatie te vergroten. Dat lukt alleen als je het écht wilt én je de voordelen er van ziet. Niet als een ander het bedenkt, niet als het moet, en zeker niet als ‘de baas’ het zegt. We moeten immers al zoveel. De werkgelukdeskundige zorgt voor gelukkig werken, met passie, plezier en vol op je kracht. De werkgelukdeskundige heeft oog voor drives, talent én prestatie en geeft duidelijke handvatten om geluk én succes te realiseren. De werkgelukdeskundige kent de emoties van de werknemers, kent de behoeftes van de klant en werkt nauw samen met HR, management en de OR.

De opleiding tot werkgelukdeskundige laat jou meedenken over strategie en context en de voordelen van gelukkige teams en organisatie te ontdekken. Dát stimuleert jouw positief leiderschap en maakt die verandering naar meer werkgeluk blijvend. Je ziet het aan medewerkers die consistent positief gedrag vertonen, een voorbeeld willen zijn, en je ziet het aan de resultaten. Waar kun jij ‘omdenken’?

Waar omstandigheden mogen verbeteren, is deze energiegevende opleiding tot werkgelukdeskundige dé start van een winnende route in jouw organisatie, afdeling of team. Voor organisaties die een andere, of helemaal nieuwe strategie gaan doorvoeren. In organisaties die snel groeien. In organisaties in veranderende cultuur door fusie of afsplitsing.

Graag nodigen we je uit voor de opleiding! Vraag eerst een adviesgesprek aan!

Hoe gelukkig mensen zijn met de verbetering die jij kan inzetten is bepalend voor hoe ze zich positief gedragen en hoe ze presteren. Dat is bij jou niet anders!

In de opleiding tot werkgelukdeskundige nemen we je mee in de drie stappen van ‘moeten’ naar ‘willen’ naar ‘DOEN!’. Het vertrekken vanuit een sterke gezamenlijk gedragen context en identiteit die jou gelukkig maakt en veel energie geeft. Vervolgens wordt pas de slag gemaakt naar proces en inhoud.

Resultaat: als werkgelukdeskundige laat je mensen werken op hun passie en kracht in teams, afdelingen en in de hele organisatie. Je inspireert en bouwt stap voor stap aan een gelukkige cultuur en je levert graag je bijdrage in gelukkig leiderschap en positief voorbeeldgedrag. Je maakt het rendement van vergroot werkgeluk concreet en bent in staat werkgeluk door te vertalen naar meetbaar succes. Succes kan jij als geen ander vieren met de teams!

De werkgelukdeskundige heeft als missie: ‘Samen op weg naar een gelukkige en succesvolle organisatie!

AFSLUITING
Aan het eind van iedere trainingsdag deelt u uw nieuwe 
inzichten met de overige deelnemers. Welk inzicht leidt bij u tot welk nieuw idee? Wat gaat u morgen (anders) doen als werkgelukdeskundige? Tussen de trainingsdagen door voert u diverse werkgeluk – praktijkopdrachten uit.

INHOUD OPLEIDING

THEORIE

Welke thema’s staan centraal in de opleiding?

 • Wat is een succesvolle werkgelukdeskundige?
 • Waarom is een werkgelukdeskundige zo belangrijk? (cijfers, inzichten)
 • Hoe begeleid je teams in 10 stappen naar een hoger werkgeluk niveau?
 • De 10 stappen van de verbeterroute Happiness (be)for(e) Succes voor teams

Rondom deze thema’s is een programma samengesteld van 12 dagen, duur 10 maanden.

PRAKTIJK

Hoe vertalen we de kennis door in de praktijk?

Tijdens de opleiding worden praktijkcases (door gastsprekers)  van een werkgelukdeskundige behandeld zoals:

 • Rol werkgelukdeskundige bij organisatieverandering
 • Gelukkig werken vanuit de kracht van de medewerkers
 • Optimaal betrokken medewerkers met TOPgedrag inzetten
 • Succesvol implementeren van de (nieuwe) Happiness strategie
 • Red carpet employee experience met de vier pijlers voor passie op het werk
 • Inspiratie en motivatie door voorbeeldfunctie’s te benutten
 • Inzicht in veranderpotentieel per medewerker voor meer geluk op het werk
 • In teamverband de ‘geluk op het werk dialoog’ aangaan en successen boeken
 • Focus op eigen rollen van de werkgelukdeskundige
 • Trots zijn op jouw organisatie en bevorderen trots op werk gevoel
 • Energie uitstralen en transparant zijn bij blokkades
 • Commitment en wil tot verandering vasthouden van vergroot werkgeluk
 • Groeien zelfs ook onder moeilijke omstandigheden
 • Meer passie en plezier en met nieuwe energie samenwerken
 • Van willen, naar plannen naar DOEN!
 • Vieren van meetbaar succes in werkgeluk

In de opleiding wordt gewerkt met een Routeboek als leidraad/structuur voor de werkwijze van een werkgelukdeskundige.

Boek nu onze opleiding voor de verandering in het werkleven van vele mensen (67% is ongelukkig!!) in loondienst maar ook van jouw persoonlijke leven!  Voor een succesvolle. maar vooral gelukkige toekomst!

Inhoud

De beroepsopleiding tot werkgelukdeskundige duurt 10 maanden. Tijdens de opleiding doorloop je verschillende onderdelen:

Opleidingsdagen

Met een vaste groep medestudenten volg je 10 lesdagen en 2 terugkomdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (35% theorie/65% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeer je de theorie en voer je eventuele huiswerkopdrachten uit. Houd je hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 4 uur per week. In de terugkomdagen bespreek je de ervaring die je hebt in de praktijk in je nieuwe baan/functie en krijg je een fundament voor je nieuwe start om daadwerkelijk het geleerde als werkgelukdeskundige te blijven toepassen en te verankeren.

Oefenteams/cliënten

Vanaf de tweede bijeenkomst voer je coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten en/of oefenteams.

In het begin zijn dat (individuele) gesprekken om werkgeluk op de kaart te zetten in organisaties (overtuigen en inspireren) en het beroep van werkgelukdeskundige te kunnen positioneren. Na de derde bijeenkomst start je met het geven van inspiratiesessies aan teams. Na de 5e bijeenkomst start je met het geven van training in werkgeluk zodat werkgeluk aantoonbaar vergroot wordt en prestaties verbeteren.

Je oefent met hen de technieken en methodieken uit de lessen en zij voorzien je van feedback op uw professionele ontwikkeling als werkgelukdeskundige. Doordat je van deze oefengesprekken/sessies minimaal 5 reflectieverslagen schrijft, bekwaam je je in de noodzakelijke verslaglegging van werkgelukdeskundige trajecten en leer je te reflecteren op je professioneel handelen.  Deze verslagen kunnen ook als leerartikel gebruikt worden in positionering en inspiratie voor andere teams/organisaties. Het beroep is in ontwikkeling en je staat aan de basis het beroep verder te professionaliseren en te verbeteren.

Verslaglegging is een belangrijke basis om door te breken naar daadwerkelijk rendement van werken aan geluk en verbeteren op weg naar het vieren van successen!

Intervisie

Tijdens de opleiding volg je 2 begeleide en organiseer je zelf 2 (met medestudenten) intervisiebijeenkomsten. In de 2 begeleide bijeenkomsten wordt je gecoacht door een intervisor met praktijkervaring, oefen je met een kleine groep van circa 4 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreek je de knelpunten en ga je dieper in op jouw persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste, 4e, begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteer je een Praktijkwerkstuk. Duur van de begeleide intervisiebijeenkomsten is 3 uur.

Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

Je sluit de opleiding af met een praktijkwerkstuk waarin de theorie voldoende in de praktijk toegepast is. In het praktijkwerkstuk beschrijf je een volledig werkgelukdeskundige- traject waarin je jouw positionering, houding vaardigheden en evaluaties laat zien.

Indien het voor jou lastig is om te oefenen en te trainen in de praktijk zorgt Happy Business Academy, in  overleg, voor cliënten/teams waarbij je het geleerde in de praktijk kunt toepassen. Happy Business Academy heeft goede contacten met bedrijven, onderwijs, non-profit organisaties en gemeenten.

Startdata en locatie voorjaar en najaar 2018

Data Opleiding tot werkgelukdeskundige:

De opleidingsdagen vinden plaats op vrijdag en duren van 10.00 tot 17.00.

1) 6 april 2018
2) 20 april 2018
3) 25 mei 2018
4) 8 juni 2018
5) 22 juni 2018
6) 7 september 2018
7) 21 september 2018
8) 5 oktober 2018
9) 2 november 2018
10) 23 november 2018
11) 14 december 2018 (diploma uitreiking)
12) 22 maart 2019 (terugkomdag)

Er geldt een aanwezigheidseis van 80%

Data opleiding najaar 2018

In het najaar 2018 start de opleiding op 19 oktober 2018. Vervolgdata worden nog gepubliceerd.

Data Opleiding tot werkgelukdeskundige start najaar 2019

Data Opleiding tot werkgelukdeskundige:

De opleidingsdagen vinden plaats op vrijdag en duren van 10.00 tot 17.00.

1) 1 november 2019
2) 22 november 2019
3) 13 december 2019
4) 10 januari 2020
5) 7 februari 2020
6) 6 maart 2020
7) 3 april 2020
8) 15 mei 2020
9) 5 juni 2020
10) 26 juni 2020
11) 11 september 2020 (diploma uitreiking)
12) 4 december 2020 (terugkomdag)

Er geldt een aanwezigheidseis van 80%

Data Opleiding tot werkgelukdeskundige start voorjaar 2020

Data Opleiding tot werkgelukdeskundige:

De opleidingsdagen vinden plaats op vrijdag en duren van 10.00 tot 17.00.

1) 20 maart 2020
2) 24 april 2020
3) 29 mei 2020
4) 19 juni 2020
5) 4 september 2020
6) 2 oktober 2020
7) 30 oktober 2020
8) 20 november 2020
9) 11 december 2020
10) 8 januari 2021
11) 5 februari 2021 (diploma uitreiking)
12) 20 mei 2021 (terugkomdag)

Er geldt een aanwezigheidseis van 80%

Data opleiding werkgelukdeskundige start najaar 2020

De opleidingsdagen vinden plaats op vrijdag en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

1) 9 oktober 2020
2) 6 november 2020
3) 4 december 2020
4) 15 januari 2021
5) 12 februari 2021
6) 5 maart 2021
7) 1 april 2021 (donderdag)
8) 16 april 2021
9) 21 mei 2021
10) 11 juni 2021
11) 1 juli 2021  (diploma uitreiking op een donderdag)
12) 5 november 2021 (terugkomdag)

Data opleiding werkgelukdeskundige start voorjaar 2021

De opleidingsdagen vinden in principe plaats op vrijdag en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

1) 8 januari 2021
2) 22 januari 2021
3) 5 februari 2021
4) 12 maart 2021
5) 26 maart 2021
6) 9 april 2021
7) 23 april 2021
8) 12 mei 2021 (woensdag)
9) 28 mei 2021
10) 10 juni 2021 (donderdag)
11) 2 juli 2021 (diploma uitreiking)
12) 4 november 2021 (terugkomdag op een donderdag)

Data opleiding werkgelukdeskundige voorjaar 2022

De opleidingsdagen vinden in principe plaats op vrijdag (en zaterdag) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Data 2022:

1) vrijdag 7 januari 2022
2) vrijdag 28 januari 2022
3) vrijdag 11 maart 2022
4) zaterdag 12 maart 2022
5) vrijdag 15 april 2022
6) vrijdag 13 mei 2022
7) zaterdag 14 mei 2022
8) vrijdag 17 juni 2022
9) zaterdag 18 juni  2022
10) vrijdag 15 juli (diploma uitreiking)
11) vrijdag 16 september 2022 (terugkomdag 1)
12) vrijdag 14 oktober 2022 (terugkomdag 2)

Overige informatie

 • Kleine groepen in verband met praktijkopdrachten
 • De lijst met verplichte literatuur wordt je voor aanvang toegezonden
 • De opleidingsdagen worden begeleid door een vaste docent/coach en meerdere gastsprekers/mentoren uit het bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en non-profit instellingen
 • Vraag voor meer informatie een adviesgesprek aan.
 • Indien je werkzaam bent in de accountancybranche is het verstrekken van PE-punten mogelijk
Tijden per lesProgramma
09.30Inloop
10.00 uurDeel 1 Theorie: Introductie en inspirerende presentaties, met medewerking van gastsprekers

12.30 uurHappy Lunch
13.30 uurDeel 2: Praktijkcases werkgelukdeskundige (met medewerking van gastsprekers)
15.30 uurHAPPY MOMENTS: 1) Jouw ervaringen delen in de praktijk als werkgelukdeskundige in opleiding 2) Tools en instrumenten voor in de praktijk 3) Maken en Bespreken van jouw plan van aanpak voor de volgende periode
17.00 uurEinde opleiding

Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft.​ Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel verschillende antwoorden je krijgt als je vraagt aan een (management)team: ‘wat is jullie doel?’

Motiverende doelstellingenEen goed doel is uitdagend en werkbaar

Bouwen aan relaties en het zorgdragen voor de helderheid en vertrouwen. Inzicht in elkaars verschillen en waarderen van talenten.

Open communicatieEerlijke feedback durven geven aan elkaar

Teams vieren hun successen vaak niet. Niet alleen en al helemaal niet samen met hun medewerkers. Jammer. Want juist door te focussen op wat goed gaat en nog beter kan, ontwikkel je jezelf en je bedrijf

Succes vierenTrots zijn op de (team)prestaties
Facebook IconYouTube IconTwitter IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina