Teambuilding voor een krachtige OR door inzicht in kracht en (team)geluk.

  • Teambuilding Ondernemingsraad

    die effectief samenwerkt vanuit meer kracht en werkgeluk.

    samen veerkrachtig en sterk als afdeling

Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft.​ Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel verschillende antwoorden je krijgt als je vraagt aan een ondernemingsraad: ‘wat is jullie doel?’

Motiverende doelstellingenEen goed doel is uitdagend en werkbaar

Een verbeterde samenwerking begint bij inzicht in jezelf! Vanuit inzicht kracht en geluk van jezelf en de ander kun je bouwen aan sterke relaties. Beter zorgdragen voor de helderheid en vertrouwen. Inzicht in elkaars verschillen en waarderen van talenten is hét fundament van een sterke OR!

Open communicatieEerlijke feedback durven geven aan elkaar

Ondernemingsraden vieren hun successen vaak niet. Niet alleen en al helemaal niet samen met hun medewerkers en/of bestuurders/directie. Jammer. Want juist door te focussen op wat goed gaat en nog beter kan, ontwikkel je jezelf en je organisatie!

Succes vierenTrots zijn op de (team)prestaties
Facebook IconYouTube IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina