• Positief Leiderschap

  voor gelukkige medewerkers en meer klantgeluk

  Voor een Happy High performance Organisatie!
 • Bouwen aan relaties en geluk

  Hechte relaties voor Happy Teams en meer rendement

  Betekenisvolle relaties zijn essentieel voor gelukkig werken
 • Sturen op geluk en kracht

  Weten waar de kracht en geluk zit van je medewerkers

 • Voorkomen van burnout

  en verminderen van ziekteverzuim

 • Happiness at work

  Werken met passie en plezier!

  Happiness@work
Hogeschool Utrecht

Onderzoek naar Positief (Gelukkig) Leiderschap

Vergroot werkgeluk in organisatie en teams door positief leiderschap! Meer energie, meer plezier, meer gelukkige klanten, betere gezondheid, minder ziekteverzuim, meer creativiteit, betere prestaties. Kortom: veel meer rendement!

Happy Business Academy ondersteunt onderzoek door studenten van de Hogeschool Utrecht bij de minor ‘Positief Leiderschap’. Bertine Blom is extern begeleider en is, samen met de studenten, op zoek naar Happy Companies en ‘Happy Leaders’ die mee willen werken aan een persoonlijk interview over hun werkwijze, ‘best practices’ en ‘best ideas’. Voorafgaand wordt door de leider een Power- en Happiness analyse ingevuld die aangeeft waar de drijfveren liggen van de leider die bepalend is voor Persoonlijke kracht en geluk.

Doel: het onderzoeken van de invloed van persoonlijkheid op succesvol positief leidinggeven en het inzichtelijk maken van ‘best practices’ en ‘best ideas’ en ontplooien van activiteiten gericht op het vergroten van gelukkige werknemers en klantgeluk.

Betrokkenen:

Intern begeleider:

Michael Makowski Michael Makowski

Het onderzoek wordt intern aangestuurd door Michael Makowski, coördinator minor charismatisch leiderschap. Docent, trainer en teamcoach.

Betrokken studenten:

Twee teams van studenten zijn betrokken bij dit onderzoek.  Het zijn studenten van de Hogeschool Utrecht die de minor Positief Leiderschap volgen.

Gelukkig leiderschap team1

Positief Leiderschap team 1


Positief Leiderschap team 2

Positief Leiderschap team 2

Extern begeleider:

Spreker/Trainer Bertine Blom Bertine Blom

Bertine Blom, Chief Happiness Officer, is gevraagd als extern begeleider voor het deelgebied Positief Leiderschap binnen de minor Charismatisch leiderschap aan de Hogeschool Utrecht.

In het najaar 2017 start een onderzoek naar Gelukkig Leiderschap door twee teams van studenten van de Hogeschool Utrecht onder leiding van mentor Michael Makowski en externe begeleider Bertine Blom. Het onderzoek valt onder de minor Positief Leiderschap. De onderzoekresultaten worden verwerkt in het boek ‘GELUK als leiderschapsstrategie’ van Bertine Blom

Meer informatie

Positief Excellent Leiderschap Geluk als leiderschaps-strategie en businessmodel

Doel minor Positief Leiderschap

Het doen van onderzoek naar Positief Leiderschap en vanuit dit onderzoek publicaties maken die een waardevolle bijdrage leveren aan het boek van Bertine Blom “Gelukkig Leiderschap’.

Gelukkige Leiders zijn zelf hét voorbeeld

‘Gelukkig Leiderschap’ is in dit programma een te breed aandachtsgebied om te onderzoeken. Wil je een dergelijk onderzoeksprogramma een succes laten worden is het essentieel om de persoon als leider centraal te stellen en zijn visie op het ‘geluk’ vergroten van zijn medewerkers.

Interessant is te onderzoeken waar de persoonlijke kracht en het geluk van de ‘Happy Leader’ zélf zit, aangezien iedere leider een voorbeeld functie heeft. De interviews die we afnemen bij de ‘Happy Leaders’ zullen door de studenten worden uitgevoerd en aan de leiders wordt gevraagd om voorafgaand een Power- en Happiness analyse in te vullen om persoonlijke drijfveren en persoonstypen in beeld te krijgen. Een leider die weet waar zijn diepste drijfveren, zijn sterke kanten, valkuilen, talenten en geluk zit, is nog beter in staat zijn medewerkers te helpen op weg naar het vervullen van hun ‘happiness potentie’. Vanuit inzicht in eigen kracht en passie kun je beter medewerkers inspireren, coachen en adviseren. Een betere keuze maken voor invulling van het leiderschap en de sturing die je geeft op geluk die bij jouw stijl van leidinggeven past. Ook de samenwerking onderling verloopt beter met collega’s en leidinggevenden als geluk centraal staat. Voor een veel hoger rendement op langere termijn!

Twee teams – twee deelgebieden

Uiteindelijk is de ambitie om zo concreet mogelijk inzicht krijgen, in de wijze van leidinggeven met de ‘best practices’ en ‘best ideas’ van de ‘Happy Leader’. In twee teams wordt er voor de ‘best practices’ en ‘best ideas’ onderzoek gedaan naar 1) verhoging van werkgeluk en verbetering van klantgeluk door bewust toepassen van Positief leiderschap en 2) Gelukkig Leiderschap in diverse branches.

Deze informatie van de twee deelgebieden is van groot belang voor de inhoud van het boek aangezien deze kunnen  dienen ter inspiratie van andere leiders die op zoek zijn naar concrete invulling van sturen op geluk. Interessant is daarbij om te onderzoeken of er verband bestaat tussen de persoonlijkheid en drijfveren van de ‘Happy Leaders’ en de wijze van leidinggeven én de (meetbare) resultaten die geboekt zijn en beoogd worden. Het vermoeden bestaat dat in diverse branches een ander soort Positief Leiderschap wordt gewenst/gevraagd om beoogde organisatiedoelstellingen te bereiken. Tevens bestaat er een vermoeden dat het verhogen van klantgeluk samenhangt met gelukkige(r) werknemers en andere aansturing vraagt om de doorvertaling te maken van medewerkersgeluk naar klantgeluk.

HAPPINESS (be)for(e) SUCCES – model

Een leiderschapsmodel met aantoonbare resultaten voor gelukkige medewerkers en gelukkige klanten is ontwikkeld door Bertine Blom. Tijdens de interviews met ‘Happy Leaders’ zullen de studenten de best practices en ‘best ideas’ toetsen aan de 9 stappen van het H.A.P.P.I.N.E.S.S. (be)for(e) SUCCES model.

Positief Leiderschap team 2
Gelukkig leiderschap team1

Meer casus ter inspiratie