PricewaterhouseCoopers

Samenvoegen van verschillende afdelingen waarbij het belangrijk is dat de peoplemanager inspeelt op alle diverse persoonlijkheden binnen de verschillende afdelingen en teams om zo een nieuwe cultuur te bouwen dat optimaal rendeert. Geluk van de medewerkers is hierbij een bepalende factor om een succesvolle toekomst in te gaan. Maar hoe bouw je gelukkige teams waarbij verschillen elkaar versterken?

De werkvorm die we gebruikt hebben bij deze fusie was storytelling en visualisatie. Managementschilderijen zijn de basis geweest voor deze visualisatie. Eén beeld zegt hierbij meer dan 1000 woorden. In de hal van het PWC gebouw is een schilderij opgehangen dat symbool heeft gestaan voor de integratie van de verschillende afdelingen.

Een kleurrijk schilderij waarbij de manager op de achtergrond de diverse persoonlijkheden optimaal laat samenwerken. Ieder op zijn kracht en passie.

Inspiratie voor een essentieel proces voor een succesvolle toekomst van PwC

Kunst inspireert geluk

The Happy Business Academy gebruikt schilderijen om haar boodschap kracht bij te zetten. Storytelling door visualisatie

Diverse thema’s zijn van de schilderijen van de Happy Business Academy:

  • Succesvolle fusie.. op weg naar een gouden toekomst!
  • Geluk in samenwerking, effectieve teams
  • Inspirerend  leiderschap, gelukkige werknemers, meer rendement!
  • Gelukkige klanten, betere business…
  • Changemanagement: een nieuwe koers!
  • Op weg naar een gouden toekomst.. met geluk als bedrijfsstrategie!

Andere casus ter inspiratie

Facebook IconYouTube IconTwitter IconBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpaginaBezoek onze blogpagina