Vandaag mijn complimenten voor…

Vandaag is het Nationale Complimentendag. Wie heb jij vandaag je complimenten gegeven? Natuurlijk is het niet de bedoeling om je complimenten te beperken tot 1 dag. Toch vind ik het goed om er door deze dag aan herinnerd te worden dat het belangrijk is om regelmatig onze waardering te laten blijken, bijvoorbeeld door het geven van een compliment. Veel van de inzet van collega’s en businesspartners beschouwen we als zo vanzelfsprekend, dat we vaak vergeten er speciale aandacht aan te geven.

De Nationale Complimentendag is in ieder geval een dag waarop je er extra bij stil mag staan aan die vanzelfsprekendheden meer aandacht te geven. Want zo vanzelfsprekend is het niet. Alles wat je aandacht geeft groeit! Ook een klant een compliment geven in plaats van een klacht te bespreken en de discussie willen ‘winnen’, geeft vaak een heel andere, positievere kijk op de situatie en opent nieuwe wegen. Het is ook een perfecte dag om bepaalde mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor jou, je bedrijf of de maatschappij eens extra in het zonnetje te zetten.

Denk maar eens aan de vele vrijwilligers die zich inzetten bij de sportclubs, op scholen en voor goede doelen. Zij drijven op complimenten; niet op geld. Maar ook in het bedrijfsleven, waar men wel op geld gericht is, zijn complimenten van onschatbare waarde. En vergeet je eigen gezin en vrienden niet! Het is goed om er eens wat langer bij stil te staan wat die voor je betekenen.

Je kunt de Nationale Complimentendag dan ook beleven als een soort van inspiratiedag. Niet alleen om meer complimenten te geven op deze dag zelf, maar ook om eens stil te staan bij het grote belang en bijzondere effect van een compliment. Het zet mensen weer aan tot herhaling van activiteiten waarbij je vaak op je best functioneerde. Hoe vaak vergeten we niet te zijn, wie we zijn, op ons best.  Complimenten: geven energie en inspiratie voor (veel) meer geluk en succes van mensen. Aan wie geef jij je complimenten vandaag?

PS En vergeet vooral je beste klanten niet

Bertine Blom

Chief Customer Happiness Officer