Berichten

Pro-actief in- en uitbreken op netwerkbijeenkomsten: hoe doe je dat?

Pro-actief In – en uitbreken op netwerkbijeenkomsten: hoe doe je dat?

Van ondernemers wordt verwacht dat ze actief netwerkbijeenkomsten bezoeken zoals recepties, ondernemersborrels en zakelijke seminars.

Stel dat u een bijeenkomst bezoekt waar je niemand kent? Het beeld voelt voor velen ongemakkelijk, echter hier liggen de unieke kansen om nieuwe contacten op te doen en relaties te ontmoeten! Hoe leg je het beste contact voor het ontmoeten, boeien en binden van nieuwe waardevolle zakelijke relaties?

Wellicht gaat het je wél met groot gemak af: Op het moment dat je nog geen bekenden ziet, wacht je níet af, maar neem je dírect het initiatief. Je benadert een groepje onbekenden, ‘breekt in’, converseert boeiend, maakt een onvergetelijke indruk, verdiept je in de ander en benut al je zakelijke kansen. Vervolgens verlaat je het groepje weer even soepel, je ‘breekt uit’ en je ‘breekt weer in’ bij een ander nieuw groepje. Zo breek je de hele avond ‘in en uit’ bij groepjes onbekenden en gaat met een paar nieuwe opdrachten in de zak naar huis. Makkelijk toch? Helaas is de werkelijkheid voor veel ondernemers anders.

In de praktijk bezoeken ondernemers bijeenkomsten met stapels visitekaartjes bij zich die ze links en rechts, gewenst en vooral vaak ongewenst uitdelen of zelfs rondstrooien aan willekeurige mensen. Of het is precies andersom: je loopt tegen iemand aan en blijft daar veel te lang bij ‘plakken’ en beseft veel te laat op de avond dat het gesprek van weinig waarde was en je de avond ook nog eens hebt afgesloten bij bekenden die al lang op de hoogte zijn van jouw business. Dit weerhoudt velen ervan om nog naar bijeenkomsten te gaan en steeds meer online mogelijkheden te zoeken… Een groter bereik maar steeds onpersoonlijker.

Toch blijft persoonlijk contact in het zaken doen één van de belangrijkste succesfactoren die niet vervangen kunnen worden door digitale media.

Vooral nu de regels versoepelen zijn er weer steeds meer kansen elkaar live te ontmoeten.

Hieronder een aantal (21) tips:

 • Neem jezelf voor op elke zakelijke bijeenkomst een aantal nieuwe contacten te leggen. Stel jezelf een duidelijk doel en ga niet naar huis voordat het doel is bereikt.
 • Bereid je goed voor in het houden van een 1-minuut presentatie of je elevator pitch. Train jezelf in het voorstellen in 30 seconden, 1 minuut, 3 minuten en een langere versie met anekdote of storytelling.
 • Tijdens onze opvoeding hebben we geleerd dat je pratende mensen niet mag onderbreken, dat is niet beleefd. Deze regel geldt echter níet tijdens netwerkbijeenkomsten. Dan geldt eigenlijk het tegenovergestelde: Pratende mensen onderbreken mits je uiteraard op passende manier ‘inbreekt’ in het gesprek dat gaande is tussen een aantal mensen.
 • Als je inbreekt in een groepje onbekenden kijk je iedereen open in het gezicht aan en kijk je niet weg naar kleding of de grond. Maak oogcontact.
 • Spreek de mensen aan en zeg bijvoorbeeld: ‘Goedenavond, mag ik je even onderbreken?’ of ‘Vinden jullie het goed dat ik er even bij kom staan?’ Wacht even totdat het gesprek is gestopt en de gezichten zich richting jou draaien.
 • Stel je duidelijk en rustig voor en geef iedereen een ‘hand’ of ‘arm’ of ‘elleboog’ nu de coronaregels een hand niet toelaten. Herhaal vervolgens steeds de naam van de ander waaraan je je voorstelt. Zo train je jezelf direct in het onthouden van de naam. Wacht niet op toestemming met het voorstellen.
 • Nadat je je hebt voorgesteld aan iedereen sluit je af met de zin: “ik onderbrak jullie’ en noem je de naam van de persoon die in gesprek was.
 • Tijdens het inbreken is het belangrijk dat je steeds vriendelijk overkomt met een glimlach, hou oogcontact en straal een actieve houding uit en wees enthousiast (en niet alleen over jezelf J) .
 • Breek niet in bij een groepje van twee mensen, mogelijk hebben zij een persoonlijk gesprek waarbij ze liever niet onderbroken willen worden.
 • Om maximaal rendement uit contacten te halen is het van belang een perfecte eerste indruk maakt. Geen tweede kans voor je eerste indruk! UIteraard is het belangrijk dat het klikt tussen jou en de personen die je ontmoet en dat je vooral ook belangstelling hebt in de ander. Echter we moeten ons ook niet te bescheiden opstellen en een goede balans houden tussen de mensen die aan het woord zijn. Op een natuurlijk moment in het gesprek zet jezelf en je organisatie krachtig en enthousiast neer en zorg dat de ander weet: a) Wie je bent en waar je werkt, b) waarvoor hij jou kan benaderen, c) wat jouw en jouw organisatie haar sterke punten zijn zodat je benaderd kan worden als de ander je nodig heeft voor zichzelf of voor iemand in zijn netwerk.
 • Spreek in je u-vorm of jij-vorm (dat betekent voor u…) en geef je visitekaartje af. Geef dat niet achteloos, maar presenteer je kaartje enthousiast! Bewaar je visitekaartjes op een vaste plaats, waar je ze blind kunt vinden en zorg dat ze niet vermengd zijn met allerlei andere kaartjes. Zoeken naar eigen visitekaartjes tussen vele anderen maakt geen goede eerste indruk.
 • Bij ontvangst van een kaartje bestudeer de NAW gegevens, bekijk de achterkant en complimenteer de ander.
 • Bedenk vooraf al goede aanleidingen om een visitekaartje te vragen en om een vervolgafspraak te plannen. Een goede aanleiding kan zijn om een afspraak te maken voor een relatie van jou. Dit komt dan minder bedreigend over voor die ander en daarnaast ben je dan ook op een actieve wijze bezig van betekenis te zijn voor je netwerk(relaties).
 • Blijf niet te lang praten met mensen maar breek tijdig uit. Let met name op de zogenaamde ‘zwaan-kleef-aan’, die maar tegen je aan blijven praten en niet meer van je zijde wijken, maar wat jou (en hem/haar) uiteindelijk niets oplevert. Zo verspillen jullie beiden jullie tijd om maar ‘aardig’ en ‘vriendelijk’ te willen blijven. Neem hiervan dus tijdig afscheid en dat is niet onbeleefd, mits je dat op gepaste wijze doet.
 • Wacht bij het uitbreken een passend moment af maar wacht niet te lang. Een blik op je horloge en daarna de zin:’ Bas (of meneer Evers), mag ik je even onderbreken? Ik zie daar een relatie van mij ‘de heer Van Loenen’, die ik nog graag wil spreken voor hij weggaat.’ Vervolgens wens je het groepje ondernemers nog een goede bijeenkomst of een prettige avond. Zeg echter nooit ‘ik zie daar een belangrijke klant van mij, want dan lijkt het net of zij niet belangrijk zijn!
 • Bij het uitbreken kun je ook aangeven dat je het interessante gesprek op een ander moment wilt voortzetten. Maak het direct concreet om het niet als smoes te laten overkomen en vraag of je hem/haar volgende week dinsdag (bijvoorbeeld) daarover mag terugbellen. Vervolgens vraag je het visitekaartje.
 • Voel je niet bezwaard om je wens kenbaar te maken om andere ondernemers te ontmoeten. Dat is immers de reden dat je op de netwerkbijeenkomst bent.
 • Mocht je samen met iemand naar de netwerkbijeenkomst zijn gekomen, spreek dan van te voren uit dat je graag een aantal mensen wilt ontmoeten en koppel deze persoon aan een relatie van jou die van toegevoegde waarde kan zijn, indien hij of zij dat wilt.
 • Neem altijd op een positieve manier afscheid en gebruik de naam van de ander als je afscheid neemt. Kom niet over als iemand die even een visitekaartje wil rondstrooien, geheel alleen dominant aan het woord wil zijn, van de ander een kaartje wil scoren en dan snel weer wegrent naar een andere interessantere relatie. Zo laat je een spoor van ontevreden mensen achter die jou niet zullen waarderen vanwege geen enkele interesse in de ander.
 • Soms heb je het niet door dat je weinig interesse hebt in de ander. Je kan jezelf trainen op het stellen van open vragen en doorvragen op een thema van de ander. De LSD techniek (luisteren , samenvatten, doorvragen) lijkt eenvoudig maar kijk eens kritisch terug op je laatste netwerkgesprekken hoe die zijn verlopen. Hoeveel vragen heb je daadwerkelijk gesteld aan de ander en wat heb je gedaan met de informatie wat de ander ‘happy’ kan maken? Van betekenis zijn voor een relatie vergeten mensen niet en je krijgt het wellicht niet direct, maar zeker een keer terug. En dat zit zeker niet altijd in grote zaken. Het onderscheid kunnen maken op dé momenten van de waarheid is veel belangrijker en zorgt voor ‘Happy Customers’ en ‘Happy Business’.
 • Ruim tijd in je agenda in voor follow up na ieder netwerk event, kom gedane toezeggingen na. Anders kom je niet betrouwbaar over en heb je geen of nauwelijks rendement van het bezoek aan de netwerkborrel

Ik wens jullie veel succes op netwerkborrels!

Bertine Blom

Bertine handen in zij staand

Spreker/Chief Happiness Officer Bertine Blom. Expertise: Werkgeluk, Klantgeluk, Persoonlijkheid en geluk en Positief Leiderschap

 

PS wil je leren hoe je proactief in- en uitbreekt op netwerkborrels, boek hier de training: ‘Haal meer rendement uit netwerkborrels!’