Gelukkige jonge mensen hebben meer kans om te groeien tot rijke volwassenen

Door Bertine Blom, eigenaar Happy Business Academy en School voor Gelukkige Jongeren

Emotionele welzijn van kinderen en jongeren is dé sleutel tot hun succes in de toekomst.

Een van de belangrijkste redenen? Gelukkige en positief jong volwassenen hebben hun toekomst helderder voor ogen en hebben meer kans om gericht te werken aan een opleiding, het vinden van werk, en krijgen sneller promotie in vergelijking met hun tegenhangers die minder gelukkig zijn en minder goed in hun vel zitten, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Warwick en University College London.

Jouw carriere wordt bepaald tussen 15 en 25 jaar

Jouw carriere wordt bepaald tussen 15 en 25 jaar

Gelukkige, positieve, extraverte tieners hebben meer kans om door te gaan en om meer geld te verdienen dan ongelukkige, pessimistische tieners en door te groeien tot rijke volwassenen, volgens een onderzoek van het Verenigd Koninkrijk.

Na het analyseren van de gegevens van 15.000 jongeren in de VS, konden wetenschappers constateren dat degenen die een hogere tevredenheid met het leven aangegeven hadden vooraf in het onderzoek, “aanzienlijk” hogere niveaus van inkomsten hadden bereikt op latere leeftijd.

Om een concreet voorbeeld te noemen wat de studie aan resultaat heeft opgeleverd:

Bijvoorbeeld een één-punt stijging in tevredenheid met het leven op een vijf puntsschaal op de leeftijd van 22 vertaald naar een stijging van $ 2000 in een hogere winst per jaar op de leeftijd van 29.

De resultaten van de bevindingen, gepubliceerd 19 november 2012 in de Proceedings van de National Academy of Sciences, kan belangrijke gevolgen hebben voor academici, beleidsmakers en voor scholen, ouders en voor de jongeren zelf.

Voor scholen – en ouders in het bijzonder – deze bevindingen tonen aan dat het emotionele welzijn van kinderen en jongeren is de sleutel tot hun succes in de toekomst

Voor jongeren (en hun ouders) is het daarom van groot belang inzicht te krijgen (al op jonge leeftijd)  in waar de emotionele kracht zit, de passie en talenten van deze jongeren.  Ook wordt gekeken naar het geluksgevoel van de jongere en wat de jongere bewezen gelukkig (kan) maken. Hiervoor is de  Happy Young People Power Analyse (HYPPA) ontwikkeld en wordt aangeboden door de School voor Gelukkige Jongeren.

Deze analyse geeft richting aan keuzes die essentieel kunnen zijn voor een gelukkige succesvolle toekomst. Voor alle duidelijkheid: de analyse geeft geen recept of routebeschrijving voor geluk en succes. Het geeft veel inzicht en is een start concretere stappen te kunnen nemen en in gesprek te gaan.

In nauw overleg met ouders, school (decanen) of andere mentoren geeft de HYPPA een duidelijke richting naar opleiding en werk gebaseerd op de sociale vaardigheden en persoonlijkheidstypologie van de jongere.

Binnenkort geven wij weer een gratis seminar ‘Happy Young People’ voor een route in het (uitdagende) doolhof van keuzes voor jongeren in school en werk.

De onderzoekers maakten voor de studie vergelijkende notities met broers en zussen, waaruit blijkt dat zelfs binnen dezelfde familie, gelukkiger, meer optimistischer, extraverte en minder neurotische tieners meer kans hebben om door te groeien naar een hoger inkomen en meer te verdienen.

Eindconclusie:

Inzicht in je persoonlijkheid en geluk op jonge leeftijd is bepalend voor keuzes voor een gelukkige succesvolle toekomst!

 

 

 

Breng werkstress ter sprake!

Week van de Werkstress: Doe je mee?

Week van de Werkstress

Van 16 t/m 19 november is het de Week van de Werkstress. Meer dan 100 grote en kleine bedrijven en organisaties – zoals ASML, ING en Decathlon – delen hun aanpak van werkstress en organiseren speciale activiteiten voor hun medewerkers.

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Maar de mensen die er mee te maken kregen, hebben één ding gemeen: als ze er eerder over hadden gesproken met hun omgeving, thuis en op het werk, dan was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen.

Happy Business Academy vindt het ook belangrijk dat hier ook bij jou op het werk over gesproken wordt. De Week van de Werkstress biedt, met tal van activiteiten om de werkstress te verminderen en het werkplezier te verhogen, een uitgelezen kans om dat gesprek op gang te brengen en te houden!

Stress op het werk heeft ook alles te maken met gelukkig zijn en werk doen waarbij je ten volle in je kracht zit! 67% van de mensen is ongelukkig in hun werk. Wil ook jij weten waar jouw kwaliteiten zitten? Wat jouw talent is ? En.. of je teveel stress hebt door werk wat niet past bij jouw drijfveren?

Neem contact met ons op voor de Poweranalyse, voor individu,team en organisaties!

Be Happy, Do worry!

 

 

Chief Happiness Officer zorgt voor betere resultaten

Vanuit geluk werken en met meer plezier leidt tot meer rendement.

Steeds meer bedrijven investeren in geluk op de werkvloer. Als werknemers werken vanuit hun passie geeft dat meer geluk en plezier en zo ook meer rendement. Onderzoek naar passie en ‘wat maakt mij nu gelukkig’ wordt echter vaak ervaren als zaken die in het ‘privéleven’ thuishoren. gelukkig zijn doe je thuis op het werk gaat het om prestaties behalen waar je al dan niet goed voor betaald wordt.

De positieve effecten van het werken vanuit ‘geluk’ zijn echter evident. Zo evident dat het de moeite loont om daar in te investeren als werkgever. Het zou de start moeten zijn van iedere dag en van ieder veranderingstraject. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook steeds weer dat bevlogen en betrokken werknemers creatiever, productiever zijn, minder ziek zijn en gemotiveerder om het werk te doen. Ook heeft het een positieve uitwerken op de ondernemersgeest en omgang met klanten.

Steeds meer bedrijven willen investeren in geluk concreter maken en zoeken handvatten hier mee aan de slag te gaan. Het aanstellen van een Chief Happiness Officer is dan een logische stap. Een aparte functie doet recht aan de ‘geluksdoelstelling’ van het bedrijf mits een duidelijke taak en bijbehorende bevoegdheden ook daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.

Als je Chief Happiness Officer intikt op Google verschijnen er vele inspirerende artikelen (vooral ook uit de VS) waardoor duidelijk wordt dat de functie de komende tijd steeds meer in de belangstelling zal komen te staan. Graag denk en schrijf ik mee voor gelukkige werknemers en dolgelukkige klanten. voor meer rendement.

‘Be happy, DO worry!’

Bertine

Geluk is een keuze. Kies jij bewust voor geluk op het werk en dolgelukkige klanten? Kies dan voor een Chief Happiness Officer

Geluk is een keuze. Kies jij bewust voor geluk op het werk en dolgelukkige klanten? Kies dan voor een Chief Happiness Officer